Wie zijn wij?

Heino´s Mannenkoor is een algemeen koor met zangers afkomstig uit alle gezindten en religies en uit alle lagen van de bevolking. Wij hebben op dit moment ca 40 leden. Onze zangers komen niet alleen uit Heino maar ook uit Raalte, Lemelerveld, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Zwolle en Balkbrug. We prijzen ons rijk met onze jonge bekwame dirigent, tevens concertpianist en organist. Kom eens een keer langs op een repetitieavond om te horen hoe vierstemmige mannenzang klinkt en hoe het er tijdens een repetitie aan toe gaat.
We repeteren op de woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Kerkhuus in Heino.

Heino´s Mannenkoor bestaat uit vier secties zangers:

1e Tenoren

De groep eerste tenoren vormt de belangrijkste sectie in een mannenkoor. Zij zijn degenen die vaak de hoogste noten zingen en tevens meestal de melodie aangeven. 

2e Tenoren

De tweede tenoren zingen vaak "de tweede stem" als ondersteuning van de eerste tenoren. 

Baritons

De derde sectie bestaat uit de groep baritons. Niet de hoogste- en ook weer niet de laagste notenkrakers. Zij zijn daardoor meestal ruim vertegenwoordigd in een mannenkoor.

Bassen

De vierde sectie bestaat dan uit de groep "zware jongens" oftewel de zangers die bijna allemaal de laagste noten zingen en met hun stemgeluid het donkere, melancholieke timbre aan door mannenkoren gezongen liederen meegeven.

Bestuursleden

Voorzitter: Jan Nijkamp
Secretaris: Wietze Schmitz
Penningmeester: Goof Treurniet
Edo Nijhof
Louis Slurink
Contactgegevens:
Adres secretariaat:
de Haarstraat 20, 8141 EX Heino
E-mailadres:
heinosmannenkoor@outlook.com
Heino's Mannenkoor © Copyright 1977