Donateur

U kunt een steentje bijdragen aan ons voortbestaan

Jaarlijks organiseert Heino’s Mannenkoor concerten en diverse optredens binnen de Heinose gemeenschap. Dit is alleen mogelijk met financiële ondersteuning van sponsoren en donateurs. Draagt u Heino’s Mannenkoor ook een warm hart toe en vindt u het belangrijk dat dit algemeen mannenkoor bestaansrecht houdt?

Al vanaf 10 euro per jaar kunt u donateur worden en bijdragen aan het voortbestaan van dit stukje zangcultuur in Heino.

Wilt u ons voortbestaan steunen?

Neem contact op met de penningmeester of één van de andere bestuursleden! Zij handelen dit graag voor u af! U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier (zie ‘Contact’). Behalve het (jaarlijks) doorlopend donateurschap is ook een éénmalige donatie mogelijk die dan door ons wordt geïncasseerd op een door de donateur zelf te bepalen datum.


Contactgegevens:
Adres secretariaat:
de Haarstraat 20, 8141 EX Heino
E-mailadres:
heinosmannenkoor@outlook.com
Heino's Mannenkoor © Copyright 1977